Nawożenie sadów po zbiorach

Jesień w sadzie jest wciąż okresem intensywnych prac agrotechnicznych, zwłaszcza nawożeniowych – nawożenie dla poprawy zasobności gleby w składniki mineralne – nawożenie doglebowe i zaopatrzenia drzew w składniki pokarmowe, z których korzystać będą w nadchodzącym sezonie – nawożenie dolistne.  
   

Obecnie powszechnie stosuje się jesienią w sadach, przede wszystkim jabłoniowych, dolistne nawożenie drzew mocznikiem i nawozami zawierającymi bor. Podstawowym celem tych zabiegów jest dostarczenie drzewom dodatkowej porcji tych składników, które pobrane przez liście trafią do pędów i tam zostaną zmagazynowane na okres zimy.
Wczesną wiosną, gdy system korzeniowy jest jeszcze mało aktywny ze względu na niską temperaturę gleby, głównie w jej głębszych warstwach, składniki uruchamiane z magazynów „pędowych” stanowią doskonałe startowe źródło azotu i boru. Ocenia się, iż w przypadku azotu nawet do
70% wykorzystywanego wczesną wiosną składnika może pochodzić z rezerw zgromadzonych jesienią. Dla osiągnięcia zamierzonego celu zbudowania odpowiedniego magazynu azotu jesienią poleca się opryskiwanie drzew 5% roztworem mocznika (50 kg/ha w 1000 litrach wody).
Tak wysoka dawka nawozu powoduje wprawdzie uszkodzenia liści, niemniej jednak zabieg wykonuje się na ok. 2 tygodnie przed naturalnym opadaniem liści. Ewentualne poparzenia liści nie mają zatem znaczenia dla ogólnej kondycji drzew, a okres wchłaniania wysokiej dawki azotu w postaci mocznika jest wystarczający do pobrania azotu i jego przetransportowania do pędów. Stosowanie mocznika jesienią ma również istotne znaczenie fitosanitarne – wysokie stężenie azotu niszczy zarodniki grzybów na powierzchni liści. W przypadku boru poleca się zastosowanie nawozów zwierających ten składnik 1–2 krotnie po zbiorach owoców w dawce 2–3 krotnie większej od tej, która polecana jest dla tych nawozów w terminie standardowym, czyli w okresie kwitnienia i tuż po kwitnieniu drzew. Dla lepszego przygotowania drzew do okresu zimowego warto również dokarmić pozakorzeniowo jabłonie cynkiem, który poprawia odporność drzew na niską temperaturę i przyspiesza ich regenerację wczesną wiosną. Doskonałym rozwiązaniem będzie skorzystanie z nawozu CYNKO–BOR (wykonując 1–2 zabiegi w dawce 4 kg/ha, co 10–14 dni, zaczynając tydzień po zbiorach owoców), który skutecznie pobierany jest przez liście.