Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 1/2016/Microb