Pierwiastki korzystne dla roślin i ich znaczenie w praktyce rolniczej

W dniu 14 stycznia 2021 roku na zaproszenie Zarządu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agronomicznego przedstawiciel INTERMAG dr inż. Anna Konieczny wygłosiła zdalny wykład na temat „Pierwiastki korzystne dla roślin i ich znaczenie w praktyce rolniczej”. W wykładzie wzięli udział członkowie PTA – pracownicy
i studenci SGGW w Warszawie oraz sympatycy PTA. W swoim wystąpieniu Anna Konieczny przedstawiła definicję pierwiastków korzystnych, ich wpływ na fizjologię roślin oraz doświadczenie INTERMAG w wykorzystaniu pierwiastków korzystnych w praktyce rolniczej.

 

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agronomicznego za zaproszenie do wygłoszenia wykładu i cieszymy się, że możemy przyczynić się do szerzenia wiedzy o pierwiastkach korzystnych i ich stosowaniu w praktyce!

 

https://www.agropolska.pl/uprawa/nawozenie/o-tytanie-wanadzie-i-krzemie,267.html