Podjęcie współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie

  W dniu 12 października br. Prezes INTERMAG Hubert Kardasz podpisał list intencyjny z Wydziałem Technologii
i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie o podjęciu długookresowej współpracy w zakresie prowadzenia prac badawczych dotyczących produktów INTERMAG stosowanych w uprawie roślin.

 

  Zapoczątkowana w 2017 roku współpraca z wykorzystaniem spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) przynosi wymierne efekty, a doświadczenie pracowników Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w badaniach pochodnych pochodzenia naturalnego takich jak m.in. aminokwasy pozwoli na dalsze udoskonalenie i poszerzanie naszej oferty produktów handlowych. Należy również wspomnieć, że dr inż. Krzysztof Ambroziak Dyrektor naszego Działu B+R w ramach nawiązanej współpracy został członkiem Komisji Programowej dla kierunku Chemia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

 

  Wyrażamy zadowolenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dołączył do grona innych uczelni współpracujących z INTERMAG Sp. z o.o. takich jak: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu czy Uniwersytet Opolski. Jesteśmy przekonani, że sformalizowanie współpracy będzie podstawą do rozszerzenia prac badawczo-rozwojowych i pogłębiania wspólnych działań prowadzonych pomiędzy Intermag, a szczecińską uczelnią.