Pomidor, papryka - aktualna sytuacja w doświadczeniach z biopreparatami

Maj 11, 2018

09.05.2018

W lokalizacji Długie I papryka posadzona:

Odmiana Dragoney - wysiana do substratu z biopreparatem BACTIM MIXER.


Odmiana Dragoney – Kontrola.


Rozwój systemu korzeniowego papryki po posadzeniu do tunelu – po lewej stronie roślina kontrolna, po prawej BACTIM MIXER.

 

W lokalizacji Dęba papryka posadzona:

Papryka zasiana do substratu z BACTIM MIXER.


Papryka – roślina Kontrolna.


Porównanie systemu korzeniowego roślin papryki odmiany Clavesol zasianej do substratu z BACTIM MIXER i roślin kontrolnych.


W lokalizacji Kostrzyń pomidory posadzone, kwitnie pierwsze grono:Po lewej stronie rośliny zapikowane do substratu z dodatkiem BACTIM MIXER, po prawej rośliny kontrolne.
 


Po lewej stronie rośliny zapikowane do substratu z dodatkiem BACTIM MIXER, po prawej rośliny kontrolne.
 

Po lewej stronie rośliny kontrolne, po prawej roślinyzapikowane do substratu z dodatkiem BACTIM MIXER.
 

Marcin Oleszczak