PRZYGOTUJ GRUNT POD DOBRY PLON I ODBIERAJ GWARANTOWANE NAGRODY!

PRZYGOTUJ GRUNT POD DOBRY PLON I ODBIERAJ GWARANTOWANE NAGRODY!


Kupuj produkt BACTIM SŁOMA i odbieraj cenne nagrody.
Czas trwania promocji: od 20.06.2018r. do 31.10.2018r.
 

Zasady promocji 
PRZYGOTUJ GRUNT POD DOBRY PLON I ODBIERAJ GWARANTOWANE NAGRODY!
 

1. Organizatorem promocji PRZYGOTUJ GRUNT POD DOBRY PLON I ODBIERAJ GWARANTOWANE NAGRODY jest INTERMAG sp. z o.o. z siedzibą: 32-300 OLKUSZ,
Al. 1000-lecia 15G.


2. Zakup produkuBACTIM SŁOMA (w opakowaniach z oferty asortymentowej INTERMAG), dokonany na terenie całej Polski, w okresie od 20 czerwca 2018 do 31 października 2018 roku będzie premiowany nagrodami:
 

Rodzaj nagrody

Minimalny łączny zakup
w litrach

Słuchawki z bluetooth
lub
Kamera sportowa 4K, Wi-Fi

400

pH metr glebowy 
lub 
Kurtka z serii BACTIM

240

Mikroskop analogowy, cyfrowy, pow. 780x 
lub 
Kamizelka z serii BACTIM

120

Polar z serii BACTIM
lub
Mikroskom USB, led, pow. 1000x

60

Lupa na telefon/tablet, pow. 90x 
lub 
Koszulka polo z serii BACTIM

30

Czapka z daszkiem z serii BACTIM
lub
Lupa kieszonkowa, led, pow.55x

15

Możliwy jest dowolny wybór zestawu nagród w ramach łącznej wartości zakupu nawozów. W sytuacji wyboru zestawu kilku nagród, wartość zakupu wymaganego dla każdej nagrody musi być zawsze większa lub równa kwocie minimalnej koniecznej dla otrzymania danej nagrody.


3. Zgłoszenia przystąpienia do promocji można dokonać na kilka sposobów:

- wysyłając pocztą na adres siedziby Organizatora –  INTERMAG sp. z o.o. 
32-300 Olkusz, Al. 1000- lecia 15 G, wypełnione zgłoszenie dostępne u sprzedawcy
- wysyłając zgłoszenie na adres poczty internetowej promocja.bactim@intermag.pl 
- poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej

Wszystkie zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 10 listopada 2018 roku.  

Szczegółowe informacje na temat promocji PRZYGOTUJ GRUNT POD DOBRY PLON I ODBIERAJ GWARANTOWANE NAGRODY znajdują się w REGULAMINIE - do pobrania w formacie Pdf poniżej:

Regulamin promocji:
PRZYGOTUJ GRUNT POD DOBRY PLON I ODBIERAJ GWARANTOWANE NAGRODY!

 

Uczestnicy Promocji, poprzez fakt przystąpienia do sprzedaży premiowej, wyrażają zgodę na wykorzystanie wyłącznie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej promocji do celów marketingowych, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Administratorem tych danych jest Organizator promocji - INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000100441, posiadająca nadane numery NIP: 6370112065, REGON: 001341192.