ROZSADA – pierwszy krok w produkcji warzyw kapustnych

Warunkiem powodzenia w produkcji rozsady warzyw kapustnych jest zapewnienie roślinom dobrej jakości podłoża, a ponadto w czasie całego cyklu produkcji: optymalnej temperatury, wilgotności i dostępu światła, dokarmiania i ochrony przed patogenami porażającymi warzywa kapustne.

 

Dawka składników pokarmowych wprowadzona do substratu przed siewem nasion lub pikowaniem siewek z reguły zabezpiecza potrzeby pokarmowe roślin do fazy 1.–2. liścia właściwego (BBCH 11–12). Dlatego przedwegetacyjne nawożenie podłoża należy uzupełniać dokarmianiem pogłównym. 
 
Prawidłowe żywienie młodych roślin jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości rozsady. Pozytywnie skutkuje ono także po wysadzeniu rozsady do gruntu, w okresie jej korzenienia się w polu, kiedy rośliny jeszcze przez kilka dni korzystają ze składników pokarmowych dostarczonych im przed wysadzeniem w pole. Dopiero po przerośnięciu korzeni do gleby rośliny zaczynają korzystać ze składników w niej zawartych.
 
Liczba zabiegów dokarmiania oraz ilość stosowanego roztworu nawozowego zależy od wielkości doniczki – im mniejsza objętość podłoża przypada na roślinę, tym częściej rośliny należy dokarmiać.
W dużych doniczkach dokarmia się rozsadę 2–3 razy, a w najmniejszych, co 2–3 dni.
 
Rezygnacja z dokarmiania powoduje zagłodzenie rozsady” (szczególnie w paletach o małych doniczkach) objawiające się zahamowaniem wzrostu, żółknięciem lub purpurowieniem liści i drewnieniem łodyg, a w efekcie przedwczesnym starzeniem się korzeni i całych roślin. Taka rozsada trudniej przyjmuje się w gruncie i później zaczyna plonować.
 
Interwencyjne dokarmianie roślin wykonywane dopiero wtedy, kiedy widoczne są już objawy niedoboru składników (jaśniejsza barwa liści, żółkniecie liści) zmniejszy, ale nie usunie całkowicie negatywnych skutków okresowego zagłodzenia rozsady. Nawet chwilowy niedobór składników pokarmowych ujemnie wpływa na kondycję roślin i może prowadzić do zahamowania wzrostu rozsady. Niedostatek składników pokarmowych w końcowym okresie wzrostu rozsady objawia się żółknięciem i zrzucaniem liścieni oraz antocyjanowym przebarwieniem liści.
 
Rozsada niedożywiona trudniej przyjmuje się w polu i wiele roślin „wypada”. U rozsady warzyw kapustnych niedożywienie (zwłaszcza azotem) może być przyczyną pośpiechowatości (wcześniejsze wejście roślin w fazę generatywną), co skutkuje wykształceniem niewyrośniętych części jadalnych, a tym samym obniżonym plonem.
 
Do dokarmiania rozsady najlepiej jest stosować nawozy wieloskładnikowe o korzystnych proporcjach składników pokarmowych: na początku wegetacji nawóz ze zwiększoną zawartością azotu PLONVIT NITRO (31/12/10+micro) lub PLONVIT UP (13/3/5+micro), a następnie zrównoważony PLONVIT OPTY (20/20/20+micro) lub PLONVIT ACTION (10/10/10+micro).
 
W produkcji rozsady bardzo ważny jest intensywny rozwój systemu korzeniowego, czemu służy dwukrotne dokarmianie aktywatorem rozwoju korzeni ROOTSTAR oraz wspomaganie uprawy aktywatorem GROWON, który dzięki technologii INT przyspiesza znacząco pobieranie i wykorzystanie przez rośliny fosforu – źródła energii dla procesów życiowych roślin.
Poprawę kondycji roślin uzyskuje się dzięki zastosowaniu stymulatora TYTANIT, który intensyfikuje pobieranie składników pokarmowych i zwiększa odporność roślin na stresy wywołane niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi.
Rozsada roślin kapustnych dodatkowo wymaga dobrego odżywienia borem – BORMAX i molibdenem – MIKROVIT MOLIBDEN.