Trojaki Olkuskie dla przedsiębiorców

Nagrodę Trojak Olkuski 2015 odebrał Prezes firmy INTERMAG sp. z o.o. Hubert Kardasz. Kapituła nagrody uzasadniła ten wybór następująco:

Intermag Sp. z o.o. w Olkuszu jest rodzimą firmą rozpoznawalną nie tylko na polskim rynku środków produkcji dla rolnictwa, ale również za granicą. Od samego początku swojego istnienia, a więc od ponad 27 lat, siedziba firmy znajduje się na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Drogę do sukcesu tej firmy opisać można trzema słowami: rozwój, innowacyjność i rzetelność.

    Sukcesywny wzrost potencjału produkcyjnego, pozyskiwanie nowych rynków zbytu, powoływanie wyspecjalizowanych struktur organizacyjnych oraz tworzenie pozytywnego wizerunku firmy przekładają się na ciągle rosnący przychód, a także na wzrost zatrudnienia. Intermag Sp. z o.o. posiada dwa zakłady produkcyjne: w Olkuszu oraz w Osieku. Szeroko pojęty rozwój firmy stał się możliwy dzięki wykorzystaniu możliwości dofinansowywania inwestycji oraz badań z funduszy unijnych. W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, dzięki którym zaplecze produkcyjne zostało wzbogacone o najnowocześniejsze urządzenia potrzebne do produkcji środków dla rolnictwa.

    Ciągły rozwój i ekspansja na inne rynki zbytu są również zasługą konsekwentnej i odpowiedzialnej polityki kadrowej. Intermag Sp. z o.o. zatrudnia specjalistów i doradców z wielu obszarów. Aktualnie w firmie pracuje 130 osób, wśród których zdecydowaną przewagę stanowią mieszkańcy Gminy Olkusz. Sukces Intermagu to sukces zespołu ludzi – chcących permanentnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Innowacyjne projekty naukowo-badawcze pozwalają na wdrażanie nowych rozwiązań z zachowaniem najwyższych standardów dotyczących środowiska naturalnego.    

    Produkty olkuskiej firmy są konkurencyjne na rynkach światowych, o czym świadczyć może wysoki odsetek sprzedaży eksportowej, na chwilę obecną wynoszący 40% sprzedaży ogólnej, z tendencją wzrostową. Takie marki jak Plonvit, Tytanit czy Optysil są obecne w wielu krajach świata, a Intermag zajmuje czołowe pozycje wśród firm dostarczających środki produkcji dla rolnictwa.
    Zarząd firmy od wielu lat aktywnie wspiera działania olkuskiego samorządu, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Jest firmą, która w lokalnym środowisku postrzegana jest jako odpowiedzialny i wrażliwy na ludzką krzywdę partner oraz mecenas wartościowych przedsięwzięć. Ugruntowana pozycja rynkowa, odpowiedzialne zarządzanie kapitałem ludzkim, ciągły rozwój oraz otwartość na potrzeby lokalnego społeczeństwa są tymi atutami, które kapitułę nagrody przekonały do tego, aby pierwszą, historyczną Nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz „Trojak Olkuski” została uhonorowana firma Intermag Sp. z o.o. z Olkusza.
źródło: http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4840:trojaki-olkuskie-dla-przedsiebiorcow-przyznane&catid=14&Itemid=167&lang=pl