TYTANIT – jeszcze lepszy, jeszcze skuteczniejszy

Marzec 02, 2020

Obecnie na rynku światowym znajduje się kilka preparatów zawierających tytan występujący w postaci nierozpuszczalnego w wodzie tlenku tytanu –  formie, która nie jest efektywnie wykorzystywana przez rośliny. Stosowanie tego typu produktów nie przynosi żadnych korzyści. Aby rośliny wykorzystały aplikowany dolistnie tytan, powinien się on znajdować w formie połączeń organiczno-mineralnych, tak właśnie jest w przypadku opatentowanego stymulatora TYTANIT. aTIUM jest organiczną formą tytanu co zapewnia wysoką dostępność tego pierwiastka dla roślin i możliwość wykorzystania jego właściwości w poprawie plonowania roślin.  aTIUM gwarantuje bezpieczeństwo stosowania przy jednoczesnej doskonałej mieszalność produktu z większością agrochemikaliów dostępnych na rynku.

 

Więcej informacji na www.tytanit.pl