Wdrożony System HACCP

Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. wdrożyło System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie produkcji mieszanek paszowych uzupełniających i premiksów. Audyt przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. potwierdził, że Przedsiębiorstwo spełnia wymogi normy PN-EN ISO 22000:2006. Norma ta oznacza, że w Przedsiębiorstwie funkcjonuje System HACCP mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i wyeliminowanie wszelkich zagrożeń podczas produkcji prozdrowotnych preparatów dla zwierząt.