Wpływ nawożenia oraz odczynu gleby na mikroorganizmy glebowe.

Nawożenie mineralne ma ogromny wpływ na liczebność drobnoustrojów oraz skład gatunkowy i funkcjonalny zespołu mikroorganizmów glebowych, czasami mikroorganizmy wręcz „konkurują” z roślinami o składniki pokarmowe. Zbyt małe dawki nawozów wzmagają konkurencje o składniki pokarmowe pomiędzy roślinami a mikroorganizmami. Parametrem gleby selekcjonującym niejako mikroorganizmy glebowe jest odczyn gleby, kwaśny odczyn promuje grzyby glebowe. Zrównoważone nawożenie azotem wpływa pozytywnie na mikroorganizmy glebowe. Jednak zbyt duże dawki nawozów azotowych mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji, związanych ze spadkiem liczebności niektórych bakterii np.: Azotobacter, Streptomyces, na korzyść grzybów z klasy Deuteromycetes. Nawożenie azotowe ma także pośredni wpływ na mikroflorę glebową, nawozy zakwaszające glebę zawsze dzięki temu zjawisku będą promować rozwój grzybów a ograniczać liczebności bakterii i promieniowców. Obniżenie odczynu gleby promuje rozwój grzybów szczególnie z rodzaju Aspergillus, Fusarium i Penicillium. Ich metabolity odznaczają się szkodliwym wpływem na mikroorganizmy w tym bakterie. Nawożenie organiczne, stosowanie ściółek wpływa na zawartość próchnicy, pośrednio oddziałuje także na liczebność mikroorganizmów glebowych, im więcej substancji organicznej i próchnicy tym większa aktywność mikrobiologiczna gleby. Jedyne pełne nawożenie mineralne uwzględniające wapń i magnez oraz nawożenie mineralno-organiczne jest w stanie zapewnić wysoką aktywność mikrobiologiczna gleby, mierzona liczebnością ogólną mikroorganizmów, jak i różnorodnością gatunkową i funkcjonalną. W nieodpowiednim, często jednostronnym nawożeniu właśnie należy upatrywać spadku bioróżnorodności gleb i ograniczenia aktywności mikrobiologicznej gleby. Często jest to element niedoceniany właśnie w tym kontekście, nawożąc glebę odżywiamy rośliny i to jest nasz główny cel, ale miejmy świadomość, iż ze składników pokarmowych także korzystają mikroorganizmy, miejmy też na uwadze pośredni wpływ nawożenia na rozwój mikroorganizmów, mikroorganizmów w sposób pośredni i bezpośredni oddziałujących na uprawiane rośliny.

Marcin Oleszczak