Wybór oferty dotyczącej zakupu, dostawy, zainstalowania i uruchomienia: Kompresora wraz z osprzętem – 1 kpl.

Informujemy, iż do dnia 22.05.2015r. została wybrana oferta dotycząca: zakupu, dostawy, zainstalowania i uruchomienia: Kompresora wraz z osprzętem – 1 kpl.


Dziękujemy za złożone oferty.
O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie.