WYNIKI Quizu AGROINNOWATORA nr 9

Luty 01, 2019

Dziękujemy za liczne uczestnictwo w Quizie AGROINNOWATORA nr 9.  
Wszystkim Zwycięzcom gratulujemy i już dziś zapraszamy do czytania kolejnych numerów naszego biuletynu.


 

Zwycięzcy Quizu AGROINNOWATORA nr 9 to:
 

 1. Pan Michał z Kamienia Wielkiego
 2. Pani Agnieszka  z Krześnicy
 3. Pan Eugeniusz z Kamienia Wielkiego
 4. Pan Michał z Szach
 5. Pan Grzegorz z Kamienia Wielkiego
 6. Pani Natalia  z Dzięgosta
 7. Pan Damian ze Złotowizny
 8. Pan Maciej z Wrociszewa
 9. Pan Andrzej z Czachowa
 10. Pan Szymon z Broniewa
 11. Pani Magdalena z Mnichowic
 12. Pan Kamil  ze Starego Kadłuba
 13. Pan Dominik z Nowego Kiełbowa 
 14. Pan Damian z Nowy Gózd
 15. Pan Damian ze Starego Kadłuba

 

 

Wszystkie nagrody zostaną rozesłane do uczestników do 28 lutego 2019 roku.