Wyróżnienie Krakowski Dukat dla INTERMAG


Z przyjemnością informujemy, że podczas Święta Izby Przemysłowo-Handlowej (IPH), które odbyło się 18 listopada 2016 roku w Krakowie Hubert Kardasz Prezes Zarządu firmy INTERMAG sp. z o.o. został uhonorowany statuetką Krakowskiego Dukata.Nagrodę przyznawano w kategorii menedżer firmy z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Oddział w Olkuszu.
Wyróżnia ona i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję oraz umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym wskazana osoba prowadzi swoją działalność.
Nagroda Krakowski Dukat ma charakter promocyjny i przyznawana od 1991 roku z inicjatywy gazety „Czas Krakowski” przedsiębiorcom wywodzącym się ze środowisk gospodarczych województwa krakowskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej. W tym okresie patronat nad nagrodą, obok „Czasu Krakowskiego”, objęła IPH w Krakowie. Od 1998 roku IPH stała się jedynym fundatorem nagrody.