Zakończenie postępowania ofertowego dotyczącego : "Dostawy i montażu kompletnej suszarni rozpyłowej z łożem fluidalnym z podestami obsługi i niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi oraz aparaturą sterowania i kontroli procesem – 1 szt."

Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15G informuje, że w dniu 16.10.2015r. zostało zakończone postępowanie ofertowe dotyczące z: "Dostawy i montażu kompletnej suszarni rozpyłowej z łożem fluidalnym z podestami obsługi i niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi oraz aparaturą sterowania i kontroli procesem – 1 szt."

Dziękujemy za złożone oferty.
O wynikach wszyscy oferenci zostaną poinformowani indywidualnie.