Zakończenie postępowania ofertowego dotyczącego wykonania i zainstalowania: „Kanały przeciw – wybuchowe suszarni rozpyłowej z łożem fluidalnym”

Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15G informuje, że w dniu 28.04.2015r. zostało zakończone postępowanie ofertowe dotyczące wykonania i zainstalowania: „Kanały przeciw – wybuchowe suszarni rozpyłowej z łożem fluidalnym” – 2 szt.


Dziękujemy za złożone oferty.
O wynikach wszyscy oferenci zostaną poinformowani indywidualnie.