Zakończenie postępowania ofertowego dotyczacego wykonania i zainstalowania: „System automatycznego mycia instalacji technologicznej suszarni rozpyłowej - CIP” – 1 kpl.

Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15G informuje, że w dniu 07.05.2015r. zostało zakończone postępowanie ofertowe dotyczące wykonania i zainstalowania:  „System automatycznego mycia instalacji technologicznej suszarni rozpyłowej - CIP” – 1 kpl.

Dziękujemy za złożone oferty.
O wynikach wszyscy oferenci zostaną poinformowani indywidualnie.