Zakończenie postępowania ofertowego dotyczącego: Zakupu i dostawy pomp.

Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15G informuje, że w dniu 23.06.2015r. zostało zakończone postępowanie ofertowe dotyczące: Zakupu i dostawy pomp:
  1. Pompy wirowe z przyłączami  kołnierzowi DN80/DN50 w wykonaniu kwasoodpornym  – 6szt.
  2. Pompa wirowa z elastycznym wirnikiem w wykonaniu  przeznaczonym do transportu agresywnych środków chemicznych o wysokiej gęstości - 1szt.
  3. Pompa śrubowa w wykonaniu  przeznaczonym do transportu agresywnych środków chemicznych o wysokiej lepkości 1szt.
  4. Pompa wirowa pionowa w wykonaniu  przeznaczonym do transportu agresywnych środków - 1 szt.

Dziękujemy za złożone oferty.
O wynikach wszyscy oferenci zostaną poinformowani indywidualnie.