Zakończona procedura wyboru dostawcy: Dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt.

Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15G informuje, że w dniu 30.03.2015 została zakończona procedura wyboru dostawcy: Dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt. W ramach przetargu ogłoszonego dnia 05.03.2015 na stronie internetowej Przedsiębiorstwo INTERMAG www.intermag.pl.
 
W wyniku postępowania wyłoniona została firma :
 
THINK Sp. z o.o.
ul. Rubież 46 C3/27, 61-612 Poznań  
 
Wszystkim oferentom Dziękujemy.