Zapytanie ofertowe 9/1.1.1/2015 z dnia 07.12.2015r, zmienione 09.12.2015r – unieważnienie postępowania

Intermag Sp. z o.o. unieważnia zapytanie ofertowe o numerze 9/1.1.1/2015 z dnia 07.12.2015r, zmienione 09.12.2015r na zakup mieszadła laboratoryjnego wysokiej lepkości ze względu na brak niepodlegających odrzuceniu ofert.