Zapytanie ofertowe NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W DZIEDZINIE BICHEMII I ENZYMOLOGII z dnia 18.05.2016r - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W  DZIEDZINIE   BICHEMII I ENZYMOLOGII z dnia 18.05.2016r  najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła Pani Urszula Jankiewicz i tym samym została ona wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w w/w zapytaniu.