Zapytanie ofertowe NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W DZIEDZINIE MIKROBIOLOGII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKOWEJ ORAZ BIOTECHNOLOGII z dnia 18.05.2016 r. - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W  DZIEDZINIE MIKROBIOLOGII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKOWEJ ORAZ BIOTECHNOLOGII  z dnia 18.05.2016r  -  najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożył Pan  Mieczysław Kazimierz Błaszczyk i tym samym został on wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w w/w zapytaniu.