Zapytanie ofertowe NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W DZIEDZINIE NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH z dnia 18.05.2016 r. - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W  DZIEDZINIE NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH z dnia 18.05.2016r najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła Pani Iwona Kowalska tym samym została ona wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w w/w zapytaniu