Zapytanie ofertowe NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W DZIEDZINIE OCHRONY ROŚLIN OGRODNICZYCH W TYM GŁÓWNIE ZBÓŻ, RZEPAKU I KUKURYDZY z dnia 18.05.2016 r. - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W  DZIEDZINIE OCHRONY ROŚLIN OGRODNICZYCH W TYM GŁÓWNIE ZBÓŻ, RZEPAKU I KUKURYDZY z dnia 18.05.2016r  najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożył  Pan  Marek Korbas i tym samym został on wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w w/w zapytaniu.