Zapytanie ofertowe nr 01P/1.1.1/2015 z dnia 15.12.2015r na wybór podwykonawcy części prac merytorycznych