Zapytanie ofertowe nr 02B/1.1.1/2015 z dnia 18.12.2015r - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02B/1.1.1/2015  z dnia 18.12.2015 na zakup dostępu do abstraktowej bazy danych dla wielu dziedzin nauki najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam,  i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w w/w zapytaniu.