Zapytanie ofertowe nr 01P/1.1.1/2015 z dnia 15.12.2015r - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 01P/1.1.1/2015 z dnia 15.12.2015r na wybór podwykonawcy części prac merytorycznych  najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożył Instytut Nowych Syntez Chemicznych – Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach, ul. Sowińskiego 11; 44-101 Gliwice,  i tym samym został on  wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w w/w zapytaniu.