Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2015 z dnia 09.10.2015r