Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2015 z dnia 09.10.2015r - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2015  z dnia 09.10.2015 na Automatyczny podajnik do próbek (Autosampler) najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma Spectro-Lab Jan Borkowski,  i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.