Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2017 z dnia 28.03.2017r - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2017 z dnia 28.03.2017r na wybór podwykonawcy części prac merytorycznych związanych z planowaną realizacją projektu pt. „Nowa generacja produktów mikrobiologicznych zapewniająca wyższą efektywność produkcji roślinnej, przy jednoczesnym ograniczeniu chemizacji rolnictwa”, najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert złożył Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań  i tym samym został on  wybrany do podpisania umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.