Zapytanie ofertowe nr 1/2016/Microb z dnia 06.05.2016r

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/Microb z dnia 06.05.2016r na wybór podwykonawcy części prac merytorycznych związanych z planowaną realizacją projektu pt. "Wprowadzenie do praktyki rolnictwa ekologicznego nowych technologii uprawy i nawożenia opartych na innowacyjnych preparatach z komponentem mikrobiologicznym”