Zapytanie ofertowe nr 1/2016/Microb z dnia 06.05.2016r - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/2016/Microb z dnia 06.05.2016r na wybór podwykonawcy części prac merytorycznych związanych z planowaną realizacją projektu pt.  „Opracowanie i wprowadzenie do praktyki rolnictwa ekologicznego nowych technologii uprawy i nawożenia opartych na innowacyjnych preparatach  z komponentem mikrobiologicznym”  najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożył Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, ul. Wojska Polskiego 48, 60-627 Poznań i tym samym został on  wybrany do podpisania umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.