Zapytanie ofertowe nr 1E/1.2/2017 z dnia 03.04.2017r: NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W DZIEDZINIE: BIOCHEMII, ENZYMOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1E/1.2/2017 z dnia 03.04.2017r: NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W DZIEDZINIE: BIOCHEMII, ENZYMOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła Pani Urszula Jankiewicz i tym samym została ona wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w w/w zapytaniu.