Zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1/2015 z dnia 12.10.2015r