Zapytanie ofertowe nr 2/3.3.2/2017 - odpowiedzi na pytania

Pytanie:

Ilu wyselekcjonowanych partnerów należy przedstawić do akceptacji oraz na czym ta akceptacja ma polegać (jakie jest kryterium do akceptacji)?

 

Odpowiedź:

 

W odpowiedzi na złożone zapytanie informujemy, że Zamawiający nie określa granicznych ilości wyselekcjonowanych potencjalnych Partnerów na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ich ilość powinna być dostatecznie duża (doświadczony Wykonawca usług określa to na podstawie własnych dobrych praktyk realizacji podobnych usług odnoszących się do danego rynku z uwzględnieniem osiągnięcia w przyszłości przez Zamawiającego jak najlepszych wyników handlowych na danym rynku) aby spełnić warunek zrealizowana usługi czyli umówienie przez Wykonawcę co najmniej 3 spotkań i/lub telekonferencji i/lub  videokonferencji, umożliwiających przeprowadzenie rozmów handlowych z zainteresowanymi firmami przez Zamawiającego wraz z uzgodnieniem agendy tych spotkań. Udokumentowaniem  (potwierdzeniem) wykonania usługi przez Wykonawcę będą zwrotne potwierdzenia umówienia spotkania i/lub telekonferencji i/lub videokonferencji dostarczone przez uczestników spotkania, wraz z agendą spotkania.

Akceptacja przez Zamawiającego wstępnie wyselekcjonowanych przez Wykonawcę potencjalnych partnerów handlowych polegać będzie na weryfikacji czy dany potencjalny partner jest dystrybutorem wyrobów dla sektora rolnego: branża nawozy i biostymulatory oraz branża produktów prozdrowotnych dla zwierząt, czy ma potencjał dystrybucyjny związany proponowaną na dany rynek ofertą handlową Zamawiającego oraz sprawdzeniem czy z wyselekcjonowanym dystrybutorem Zamawiający nie nawiązał już kontaktów handlowych.