Zapytanie ofertowe nr 2/3.3.2/2017 z dnia 15.03.2017r (wraz ze zmianą z dnia 21.03.2017) - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/3.3.2/2017 z dnia 15.03.2017r (wraz ze zmianą z dnia 21.03.2017)  dot. świadczenia usług doradczych w zakresie określenia i wyselekcjonowania potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych na rynkach zagranicznych - Zjednoczone Emiraty Arabskie, najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert złożyła firma Agencja Marketingu i Promocji Eksportu AMP, ul. Pytlasińskiego 10/12/5, 00-777 Warszawa, i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.