Zapytanie ofertowe nr 2/3.3.2/2017 : Zmiana w opisie przedmiotu zapytania ofertowego, terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz terminu ważności oferty

Intermag Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu z dniem 21.03.2017 r. zmian: w opisie przedmiotu zapytania ofertowego, terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz terminu ważności oferty nr 2/3.3.2/2017 na świadczenie usług doradczych w zakresie określenia i wyselekcjonowania potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych na rynkach zagranicznych - Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

Opis przedmiotu zapytania ofertowego przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych  w zakresie  określenia i wyselekcjonowania  potencjalnych partnerów handlowych (Dystrybutorów wyrobów dla sektora rolnego: branża; nawozy i biostymulatory oraz branża produktów prozdrowotnych dla zwierząt), przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych na zagranicznych rynkach – Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W ramach usługi Wykonawca ma w sposób rzetelny i profesjonalny wyszukać potencjalnych partnerów handlowych (Dystrybutorów wyrobów dla sektora rolnego: branża nawozy i biostymulatory oraz branża produktów prozdrowotnych dla zwierząt), którzy mogą stać się klientami  Intermag Sp. z o.o.  Zakresem usługi doradczej objęte są następujące działania:

 • Wyselekcjonowanie potencjalnych partnerów handlowych, przygotowanie  i przedstawienie oferty współpracy, a następnie  zweryfikowanie zainteresowania ofertą i rozmową z przedstawicielem Intermag Sp. z o.o. na temat współpracy; umówienie spotkań i/lub telekonferencji i/lub wideokonferencji z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami oraz uzgodnienie agendy tych spotkań z Zamawiającym oraz zainteresowanymi firmami,
 • Sporządzenie raportu z przeprowadzonych działań, z prezentacją ostatecznie wyselekcjonowanych partnerów handlowych, zainteresowanych ofertą i rozmową na temat współpracy. Raport powinien zawierać co najmniej następujące dane o wyselekcjonowanych potencjalnych  partnerach handlowych:
  • Nazwa rejestrowa,
  • Adres siedziby,
  • Numer telefonu kontaktowego,
  • Adres e-mail,
  • Adres strony internetowej,
  • Dane kontaktowe osoby decyzyjnej z zakresie współpracy,   oraz
  • Informację w zakresie profilu działalności.

Efektem realizacji usługi przez Wykonawcę winno być pozyskanie co najmniej 3 kontaktów biznesowych  skutkujących nawiązaniem kontaktów handlowych (nawiązanie kontaktu handlowego rozumiane jest jako  umówienie przez Wykonawcę spotkań, umożliwiających przeprowadzenie rozmów handlowych z zainteresowanymi firmami przez Zamawiającego wraz z uzgodnieniem  agendy tych spotkań,  co w następnym kroku umożliwi potencjalnie podpisanie kontraktu handlowego).

 


 

Opis przedmiotu zapytania ofertowego po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych  w zakresie  określenia i wyselekcjonowania  potencjalnych partnerów handlowych (Dystrybutorów wyrobów dla sektora rolnego: branża; nawozy i biostymulatory oraz branża produktów prozdrowotnych dla zwierząt), przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych na zagranicznych rynkach – Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W ramach usługi Wykonawca ma w sposób rzetelny i profesjonalny wyszukać potencjalnych partnerów handlowych (Dystrybutorów wyrobów dla sektora rolnego: branża nawozy i biostymulatory oraz branża produktów prozdrowotnych dla zwierząt), którzy mogą stać się klientami  Intermag Sp. z o.o.  Zakresem usługi doradczej objęte są następujące działania:

 • wyselekcjonowanie potencjalnych partnerów handlowych i przedstawienia ich do akceptacji Intermag, przygotowanie i przedstawienia ofert współpracy potencjalnym partnerom handlowym zaakceptowanym przez Intermag (pisemne przedstawienie ofert potencjalnym partnerom handlowym powinno nastąpić po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym z danym potencjalnym partnerem handlowym i uzyskaniu jego zgody na przesłanie oferty drogą elektroniczną), weryfikacji zainteresowania ofertą i rozmową z przedstawicielem Intermag na temat współpracy, umówienia spotkań i/lub telekonferencji i/lub wideokonferencji i uzgodnienie ich agendy z zainteresowanymi firmami (termin spotkań oraz ich agenda powinny być potwierdzone w formie pisemnej, poprzez wiadomość elektroniczną, przez każdego z potencjalnych partnerów handlowych, który wyraził zainteresowanie ofertą Intermag i z którym umówiono spotkanie);
 • sporządzenia raportu z przeprowadzonych działań, z prezentacją ostatecznie wyselekcjonowanych potencjalnych partnerów handlowych, zainteresowanych ofertą i rozmową na temat współpracy. Raport powinien zawierać co najmniej następujące dane o wyselekcjonowanych partnerach handlowych:
  • Nazwa rejestrowa,
  • Adres siedziby,
  • Numer telefonu,
  • Adres e-mail,
  • Adres strony internetowej,
  • Dane kontaktowe osoby decyzyjnej w zakresie współpracy oraz
  • Informację w zakresie profilu działalności.

Efektem realizacji usługi przez Wykonawcę winno być pozyskanie co najmniej 3 kontaktów biznesowych  skutkujących nawiązaniem kontaktów handlowych (nawiązanie kontaktu handlowego rozumiane jest jako  umówienie przez Wykonawcę spotkań, umożliwiających przeprowadzenie rozmów handlowych z zainteresowanymi firmami przez Zamawiającego wraz z uzgodnieniem  agendy tych spotkań,  co w następnym kroku umożliwi potencjalnie podpisanie kontraktu handlowego). Udokumentowaniem  (potwierdzeniem) wykonania usługi przez Wykonawcę będą zwrotne potwierdzenia umówienia spotkania i/lub telekonferencji i/lub videokonferencji dostarczone przez uczestników spotkania, wraz z agendą spotkania.

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia przed zmianą:

Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany najpóźniej do:  30.04.2017 r.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia po zmianie:

Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany najpóźniej do:  31.05.2017r.

W w/w terminie powinna się odbyć realizacja całości zamówienia w tym również Umówione spotkania (kontakty biznesowe) w formie videokonferencji lub telekonferencji lub być zorganizowane w okresie targów Agra Middle East 2017  - Dubaj (termin targów: 10-12.04.2017r.)

Termin ważności oferty przed zmianą:

Data ważności oferty co najmniej do 31.03.2017r

Termin ważności oferty po zmianie:

Data ważności oferty co najmniej do 15.04.2017r


Jednocześnie informujemy, iż w związku w wprowadzeniem zmiany do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 28.03.2017r. do godz. 16.00.
 
Ujednolicona treść zapytania ofertowego, zawierająca wprowadzone zmiany znajduje się poniżej

 

 

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku POiK zm.docx

Załącznik nr 2 - Formularz oferty- final zm