Zapytanie ofertowe nr 2E/1.2/2017 z dnia 03.04.2017r: NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W DZIEDZINIE MIKROBIOLOGII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKOWEJ ORAZ BIOTECHNOLOGII - Wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2E/1.2/2017 z dnia 03.04.2017r: NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W DZIEDZINIE MIKROBIOLOGII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKOWEJ ORAZ BIOTECHNOLOGI najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert złożył Pan Mieczysław K. Błaszczyk i tym samym został on wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w w/w zapytaniu.