Zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1/2015 z dnia 15.10.2015 – unieważnienie postępowania

Intermag Sp. z o.o. unieważnia zapytanie ofertowe o numerze 3/1.1.1/2015 z dnia 15.10.2015 r. na zakup kamery/aparatu i software do filmów poklatkowych (interwałowych) ze względu na brak niepodlegających odrzuceniu ofert, złożonych w terminie składania ofert określonym w ww, zapytaniu.