Zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1/2015 z dnia 15.10.2015r