Zapytanie ofertowe nr 3E/1.2/2017 z dnia 03.04.2017r: NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W DZIEDZINIE MIKROBIOLOGII ORGANIZMÓW WIĄŻĄCYCH AZOT ATMOSFERYCZNY - Wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3E/1.2/2017 z dnia 03.04.2017r: NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W DZIEDZINIE MIKROBIOLOGII ORGANIZMÓW WIĄŻĄCYCH AZOT ATMOSFERYCZNY najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert złożył Pan Stefan Martyniuk i tym samym został on wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w w/w zapytaniu.