Zapytanie ofertowe nr 4/1.1.1/2015 z dnia 15.10.2015r