Zapytanie ofertowe nr 4/1.1.1/2015 z dnia 15.10.2015r – wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/1.1.1/2015  z dnia 15.10.2015 na zakup: cieplarki laboratoryjnej (1 szt.), zamrażarki laboratoryjnej (1 szt.), chłodziarki laboratoryjnej (1 szt.) najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma:

a)      dla części 1 zamówienia – cieplarki laboratoryjnej (1 szt.) – firma Alchem Grupa Sp. z o.o.

b)      dla części 2 zamówienia – zamrażarki laboratoryjnej (1 szt.) - firma Alchem Grupa Sp. z o.o.

c)       dla części 3 zamówienia – chłodziarki laboratoryjnej (1 szt.) - firma Alchem Grupa Sp. z o.o.

Tym samym wskazana firma została wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.