Zapytanie ofertowe nr 5/1.1.1/2015 z dnia 21.10.2015 – unieważnienie postępowania

Listopad 16, 2015
Intermag Sp. z o.o. informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe o numerze 5/1.1.1/2015 z dnia 21.10.2015 r. na zakup fluorymetru z miernikiem wymiany gazowej.