Zapytanie ofertowe nr 5/1.1.1/2015 - zmiana opisu przedmiotu zamówienia wraz z wydłużeniem terminu składania ofert

Intermag Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu z dniem 22.10.2015 r. zmiany w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia dla zapytania ofertowego nr 5/1.1.1/2015 z dnia 21.10.2015 r. na zakup fluorymetru z miernikiem wymiany gazowej. Zmianie ulega parametry - minimalny zakresu wymiany gazowej oraz nasycenie  w następujący sposób:
 
Specyfikacja przed zmianą:
 
„1. Zakresy i techniki pomiarowe:
a.Wymiana gazowa:
  • CO2: min. 0 – 3000 ppm, rozdzielczość 1 ppm.
 
b.Fluorymetria:
  • Nasycenie:
Biały LED z filtrem min. od 690 nm.  0-7500 µmol.”
 
 
Specyfikacja po zmianie:
 
„1. Zakresy i techniki pomiarowe:
a.Wymiana gazowa:
  • CO2: min. 0 – 2000 ppm, rozdzielczość 1 ppm.
 
b. Fluorymetria:
  • Nasycenie:
Biały LED z filtrem min. od 690 nm. min. 0-7500 µmol.
 
 
Pozostałe parametry urządzenia pozostają bez zmian. Jednocześnie informujemy, iż w związku w wprowadzeniem zmiany do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30.10.2015 r. do godz. 15.00.
 
Ujednolicona treść zapytania ofertowego, zawierająca wprowadzone zmiany znajduje się poniżej