Zapytanie ofertowe nr 6/1.1.1/2015 z dnia 21.10.2015r