Zapytanie ofertowe nr 6/1.1.1/2015 z dnia 21.10.2015r - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/1.1.1/2015  z dnia 21.10.2015 na Przenośny miernik powierzchni liści najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma Przedsiębiorstwo Doradztwa Technicznego Geomor-Technik sp. z o.o.,  i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.