Zapytanie ofertowe nr 7/1.1.1/2015 z dnia 30.10.2015r