Zapytanie ofertowe nr 7/1.1.1/2015 z dnia 30.10.2015r - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/1.1.1/2015  z dnia 30.10.2015 na Zestaw wyparki rotacyjnej wyposażonej w system próżniowy oraz termostat cyrkulacyjny  najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma WITKO sp. z o.o. / S. Witko,  i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.