Zapytanie ofertowe nr 8/1.1.1/2015 z dnia 03.11.2015r